Mandskab

 

 

Navn Tlf mobil Indmeldt Røgdykker Førebevis Status
Thorkild G. Nissum 30201211 1973 x c Revisor/menig brandmand 
Bent Johansen 92444340 1985 x c Vice kaptajn/ best. Medlem/menig brandmand/ Holdleder 
Peter E. Petersen 23234460 1988 x b Menig brandmand 
Palle Evald 21382108 1988 x c Sikkerhedsmand/Fanejunker/menig brandmand
Torben Skovby 26706353 1994 x c Best. Medlem / Menig brandmand
Jan Hansen 61676596 1995 x c Menig brandmand
Søren Smidt 23937690 1997 x c Best. Medlem/kassere/menig brandmand
Jan Block Jakobsen 52176568 1999 x b Menig brandmand
Claus Nielsen 40156904 1999 x c Holdleder/menig brandmand
Peter M Petersen 61767018 2006 x b Fanebærer/menig brandmand / Best. Medlem
Rune Hennings 22616521 2014 x b Menig Brandmand / Garage hjælper 
Thor Johansen 60536477 2015 x b Kaptajn/ Holdleder/ Menig brandmand/Best. Medlem / hjemmeside
Jonas Schmidt 51364729 2018 x b

Menig Brandmand

Kasper Warming 30290071 2018 x b Menig Brandmand
Jonas Larsen 40291194 2019 x b Menig Brandmand / sekretær / Best. medlem
Mikkel Lund 60626189 2019 x b Menig Branmand / Fanejunker/ Best. medlem
Alexander Holman 30253643     b Ny mand

Jens Carstensen

51838437

 

 

b

Ny mand 

Rene Boisen       b Ny mand
Chris Liin       b Ny mand
Egon Kildegaard 20263121     b Ny mand
   

 

 

Bestyrelse:     
Kaptajn  Thor Johansen
Vicekaptajn  Bent Johansen 
Kassere Søren Smidt 
Sekretær  Jonas Larsen
Festudvalget  Rune Hennings 
Festudvalget  Peter M. Petersen 
Køkkentjans  Torben Skovby