Udrykninger

 

2019      
Nr.  Dato Hændelse Sted
 1.  04 Jan.  Biluheld - olie spild  Arnum Nykro
 2.  02 Feb.   Brand i Bil   Arnum- Gånsager
 3. 

 13 Marts

 Skorstensbrand ved Villa  Arnum
 4.  10 April Alarm hos Egetæpper  Gram
 5.   03 maj Olie Spild  Gelstoft
6.  14 maj  Bygningsbrand Spandet
       
       
       
2018      
Nr Dato Hændelse  Sted
 1  27 Jan.  ABA - Varmt fyr  Gånsager

 2

 

 13 Feb.

 

 Bygningsbrand

 

 Arnum

 

 3  3 April   Bygningsbrand  Arnum
 4  24 Maj  Skovbrand  Lindet
 5  4 Juni  Industribrand - bygningsbrand  Gånsager

 6

 7

 8 Juni

 8 Juni

 Bygningsbrand

 Bygningsbrand 

 Gånsager

Gånsager

 8  1 Juli  Bilbrand  Arnum

 9

 10 

 11

 12 

 13

 14 

 15

 16

 6 Juli

19 Juli

 1 August

 3 August

30 Sept. 

 6 Nov.

 3 Dec.

21 Dec.

 Brand i presset hø

Bygningsbrand

Brand i Landbrugsmaskine

 Brand i høballepresser

Brand i lade

Brand i Garage

Oprydning efter påkørsel af dyr

Færdselsuheld

 Højrup

Arnum

Ribe

Arnum

Spandet/Roager

Spandet

Spandet

Gelstoft

2017

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

1

15 Januar

Røg i fyrrum 

Arnum

2

16 Juni

Brand i udhus

Arnum

3

27 Juni

 Olie spild 

Arnum/Tiset 

4

5

7

28  Juli

2 August

6 Oktober 

17 November 

 Brand i rækkehus 

Trafik ulykke 

Røgelsepind skyld i start af brandalarm

Skorstens brand

Gram 

Sommersted

Arnum

Spandet

2016

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

1

13 Februar

Fejl udkaldelse

 

2

16 Februar

ABA Alarm  - Den Hollistiske Højskole

Arnum

3

13 Marts

Skorstensbrand

Arnum

4

10 Juni

Naturbrand

Arnum/Tiset

5

12 Juni

Færdselsuheld

Enderupskov

6

1 Juli

Brand på møddingplads

Spandet

25 Juli 

Færdselsuheld

 Lindet

 11 august

 Bygningsbrand

 Gram

9

18 August

ABA alarm

 

10

14 September

Naturbrand

Spandet

11

12

13

14

 

2015

11 December 

15 December 

22 December 

25 December  

 

 Skorstensbrand 

Fejl kald 

Garagebrand i det fri 

Skorstensbrand

 

 Spandet

 

Arnum 

Hølleskov 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

1

3 Marts

Bygnings Brand

Spandet

2

19 Marts

Naturbrand grøft/skråning

Arnum

3

27 April

Færdselsuheld

Arnum

4

10 Maj

Bygnings brand

Spandet

5

28 Juli

Bygnings brand

Spandet

6

28 August

Mindre brand - container

Spandet

7

25 September

Natur brand

Spandet

8

16 November

ABA Alarm – Den Hollistiske Højskole

Arnum

9

26 December

ABA Alarm – Den Hollistiske Højskole

Arnum

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

1

13 Januar

Skorstens Brand

Spandet

2

5 Februar

Færdselsuheld

Arnum

3

9 Februar

Færdselsuheld

Arnum

4

3 Juli

Brand i affald i det fri

Arnum

5

21 Juli

Assistance til brand i Gram

Gram

6

29 Juli

Brand i Traktor

Spandet

7

10 August

Naturbrand Mark

Spandet

8

29 September

Mindre forurening

Arnum

9

12 Oktober

Assistance til brand i Gram

Gram

10

17 December

Mindre forurening

Arnum

11

24 December

Skorstens Brand

Spandet

12

29 December

Mindre brand i El - installation

Arnum

13

31 December

Skraldespand i det fri

Arnum

 

 

 

 

2013

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

8

5 December

Væltet træ

Arnum

7

28 November

Bygnings Brand

Arnum

6

21 August

Brand i Traktor

Højrup

5

29 Maj

Assistance til bygningsbrand

Gram

4

15 Maj

Bil Brand

Arnum

3

23 April

Brand i rabat

Arnum

2

14 April

Skorstens Brand

Højrup

1

29 Marts

Færdselsuheld

Tiset

 

2012

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

6

26 Oktober

Oliespild

Arnum

5

27 September

Oliespild

Arnum

4

26 August

Brand hus

Fole

3

31 Juli

Brand hus

Arnum

2

15 Juni

Brand på fabrik

Gram

1

1 Maj

Færdselsuheld

Arnum

 

 

 

 

2011

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

5

26 August

Oliespild

Arnum

4

4 Maj

Færdselsuheld

 

3

27 April

Færdselsuheld

 

2

15 Januar

Brand i fyrrum

Spandet

1

14 Januar

Bygningsbrand

Arnum

 

 

 

 

2010

 

 

 

Nr.

Dato

Hændelse

Sted

7

13. september

Bygningsbrand

Spandet

6

7 Juli

Bygningsbrand

Arnum

5

5 Juni

Bygningsbrand

Arnum

4

13 Maj

Bygningsbrand

 

3

14 Marts

Bilbrand

Sydvejen

2

5 Marts

Bygningsbrand

Skærbæk

1

23 Januar

Bygningsbrand

Spandet